Darbības pārskats

Lai apmierinātu strauji augoša globālā mūzikas tirgus prasību pēc kvalitatīviem profesionālās mūzikas māksliniekiem, saglabājot vadošo Latvijas profesionālā kora statusu, nodrošināsim augstāko mūzikas māksliniecisko un tehnisko kvalitāti un to izpildījumu uz Latvijas un pasaules profesionālās mūzikas skatuvēm, izglītojot un veidojot dziļu muzikālo izpratni un emocionālo mijiedarbību ar visu veidu auditorijām.

Valsts SIA Valsts Akadēmiskā kora “Latvija” vispārējie stratēģiskie mērķi ir nacionālā kultūras mantojuma saglabāšana kora mūzikas žanrā, latviešu profesionālās kora mūzikas kultūras nostiprināšana, attīstīšana, aktualizēšana un popularizēšana Latvijā un ārvalstīs, kā arī pasaules kora mūzikas kultūras sasniegumu pieejamības nodrošināšana Latvijā.

Saskaņā ar statūtiem VAK “Latvija” veic sekojošas funkcijas:
1) Iestudē koncertus un citus uzvedumus;
2) Organizē koncertus un citus uzvedumus, tai skaitā operu iestudējumus Latvijā un ārvalstīs;
3) Veicina jaunu latviešu oriģināldarbu radīšanu kormūzikas un vokāli simfoniskās mūzikas žanrā un iestudē tos;
4) Veicina jaunu un talantīgu mākslinieku izaugsmi;
5) Pārstāv Latviju dažādos starptautiskos festivālos (Lucernas festivāls, Singapūras festivāls, Birgitas festivāls, Leigo mūzikas festivāls, Brēmenes mūzikas festivāls u.c.) , kongresos un citos pasākumos, kā arī reprezentē Latvijas kultūru ārvalstīs un sekmē Latvijas integrāciju pasaules kultūras pasākumos;
6) Veic kultūrizglītojošo darbu;
7) Rosina sabiedrības interesi par kormūziku;
8) Vāc, uzkrāj un vērtē kultūras informāciju un nodrošina tās pieejamību sabiedrībai;
9) Veic cita veida darbību, kas nav pretrunā ar statūtos noteikto VAK “Latvija” darbības mērķi.

NACE klasifikators:

  1. Kultūras iestāžu darbība (90.04) 
  2. Mākslinieku darbība (90.01)
  3. Mākslas palīgdarbības (90.02)
  4. Citi izdevējdarbības veidi (58.19)
  5. Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības (90.0)
  6. Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana (58.14) 
  7. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20)

 

2020. GADS

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – EUR 148 514,00

Valsts Sociālais nodoklis – EUR 297 955,00

Riska nodoklis – EUR 275,00


2019. GADS

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – EUR 113 684,00

Valsts Sociālais nodoklis – EUR 253 820,00


2018. GADS

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – EUR 118 480,00

Valsts Sociālais nodoklis – EUR 253 343,00


2017. GADS

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – EUR 138 234,00

Valsts Sociālais nodoklis – EUR 253 322,00


2016. GADS

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – EUR 100 364,00

Valsts Sociālais nodoklis – EUR 207 761,00


2015. GADS

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – EUR 136 183,00

Valsts Sociālais nodoklis – EUR 211 087,00

2020. gads

Atskaite par VKKF piešķirto finansējumu Līg. Nr. 2020-1-MDM062

Atskaite par RD piešķirto finansējumu Līg. Nr. DIKS-19-923-lī

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5.-11-5_Cov.2.

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5.-11-5_Cov.1.

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5.-11-5_1.2.

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5.-11-5_1.1.5.

2019. gads

Atskaite par RD piešķirto finansējumu Līg. Nr. DIKS-19-923-lī.

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5-11-8

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5-11-8_2

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5.-11-8_3

2018. gads

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5-11-1

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5-11-1_2

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5-11-1_3

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5-11-1_4

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5-11-1_5

Atskaite par VKKF piešķirto finansējumu Līg. Nr. 2018-2-MDM068

Atskaite par VKKF piešķirto finansējumu Līg. Nr. 2018-2-MDM018

Atskaite par VKKF piešķirto finansējumu Līg. Nr. 2018-1-STP-M15019

2017. gads

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5-11-5

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5-11-5_2

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5-11-5_3

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5-11-5_4

2016. gads

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5-11-5

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5-11-3

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5-11-3_2

2015. gads

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 5.1.-11-240

Gala atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5-11-14

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 5.1-11-14

Pēdējo 5 gadu laikā VSIA Valsts Akadēmiskais koris “Latvija” nav saņēmis un veicis nevienu ziedojumu

VSIA Valsts Akadēmiskais koris “Latvija” valdes loceklis Māris Ošlejs. Valdes locekļa pilnvaru termiņš – līdz 01.12.2021.

Mēneša atlīdzība VSIA Valsts Akadēmiskais koris “Latvija” valdes loceklim – EUR 3137.00

28.05.2021. darbinieku sapulce par kapitālsabiedrības 2020. gada pārskata apstiprināšanu.

Lēmums Nr. 2.5.-3-27


11.12.2020. darbinieku sapulce par kapitālsabiedrības 2020. gada pārskata zvērināta revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu.

Lēmums Nr.2.5.-3-91


30.11.2020. darbinieku sapulce par prēmijas piešķiršanu kapitālsabiedrības valdes loceklim.

Lēmums Nr.2.5.-3-88


09.09.2020. Kapitālsabiedrības valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci sakarā ar lēmuma pieņemšanu par ikgadējo valsts kapitālsabiedrības darbības rezultātu novērtēšanu.

Lēmums Nr.2.5.-3-56


19.04.2020. Kapitālsabiedrības 2019. gada pārskata apstiprināšanas sapulce.

Lēmums Nr.2.5.-3-31