Darbības pārskats

Lai apmierinātu strauji augoša globālā mūzikas tirgus prasību pēc kvalitatīviem profesionālās mūzikas māksliniekiem, saglabājot vadošo Latvijas profesionālā kora statusu, nodrošināsim augstāko mūzikas māksliniecisko un tehnisko kvalitāti un to izpildījumu uz Latvijas un pasaules profesionālās mūzikas skatuvēm, izglītojot un veidojot dziļu muzikālo izpratni un emocionālo mijiedarbību ar visu veidu auditorijām.

VAK “Latvija” statūtos noteiktais kora mērķis ir nacionālā kultūras mantojuma saglabāšana kora mūzikas žanrā, latviešu profesionālās kora mūzikas kultūras nostiprināšana, attīstīšana, aktualizēšana un popularizēšana Latvijā un ārvalstīs, kā arī pasaules kora mūzikas kultūras sasniegumu pieejamības nodrošināšana Latvijā.
Saskaņā ar statūtiem VAK “Latvija” veic sekojošas funkcijas:
1) Iestudē koncertus un citus uzvedumus;
2) Organizē koncertus un citus uzvedumus, tai skaitā operu iestudējumus Latvijā un ārvalstīs;
3) Veicina jaunu latviešu oriģināldarbu radīšanu kormūzikas un vokāli simfoniskās mūzikas žanrā un iestudē tos;
4) Veicina jaunu un talantīgu mākslinieku izaugsmi;
5) Pārstāv Latviju dažādos starptautiskos festivālos (Lucernas festivāls, Singapūras festivāls, Birgitas festivāls, Leigo mūzikas festivāls, Brēmenes mūzikas festivāls u.c.) , kongresos un citos pasākumos, kā arī reprezentē Latvijas kultūru ārvalstīs un sekmē Latvijas integrāciju pasaules kultūras pasākumos;
6) Veic kultūrizglītojošo darbu;
7) Rosina sabiedrības interesi par kormūziku;
8) Vāc, uzkrāj un vērtē kultūras informāciju un nodrošina tās pieejamību sabiedrībai;
9) Veic cita veida darbību, kas nav pretrunā ar statūtos noteikto VAK “Latvija” darbības mērķi.

NACE klasifikators:

 1. Kultūras iestāžu darbība (90.04) 
 2. Mākslinieku darbība (90.01)
 3. Citi izdevējdarbības veidi (58.19)
 4. Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības (90.0)
 5. Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana (58.14) 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – EUR 118 480,00
Valsts Sociālais nodoklis – EUR 253 343,00 

Latvijas Republikas Kultūras ministrija koncertorganizācijai 2018. gadā piešķīra finansējumu 1 021 734 euro (viens miljons divdesmit viens tūkstotis septiņi simti trīsdesmit četri euro, 00 centi) apmērā deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai, tai skaitā darbinieku atalgojuma un darba devēja sociālā nodokļa iemaksas, kā arī papildus finansējums.
Papildus finansējums piešķirts no valsts budžeta apakšprogrammas “Latvijas valsts simtgades programma” 98 114 euro(deviņdesmit astoņi tūkstoši simtu četrpadsmit euro, 00 centi) apmērā. No tiem:

 • 30 000 euro “Latvijas komponisti Latvijas simtgadei” īstenošanas nodrošināšanai;
 • 25 4400 euro koncerta Hamburgā, Vācijā atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, īstenošanas nodrošināšanai;
 • 7 700 euro koncerta Viļņā, Lietuvā, atzīmējot Latvijas simtgadi, īstenošanas nodrošināšanai;
 • 6 762 euro koncerta P.Čaikovska Maskavas Valsts konservatorijas Lielajā zālē, Krievijā, īstenošanas nodrošināšanai;
 • 10 212 euro koncerta Baltijas mūzikas festivālā Berlīnē, Vācijā, īstenošanas nodrošināšanai;
 • 18 000 euro kora dalības XV Dziesmu svētkos Kanādā 2019. gadā nodrošināšanai (transporta izdevumu segšanai);

Papildus finansējums piešķirts no valsts budžeta apakšprogrammas “Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas” 58 692euro (piecdesmit astoņi tūkstoši seši simti deviņdesmit divi euro, 00 centi) apmērā. No tiem:

 • 45 692 euro kora kolektīva dalības nodrošināšanai Starptautiskajā Garīgās mūzikas un mākslas festivālā “L’Arte salva L’Arte”, Romā, Itālijā un Vatikānā.
 • 13 000 euro kora dalības XV Dziesmu svētkos Kanādā 2019. gadā nodrošināšanai (transporta izdevumu segšanai)