Darbības pārskats

Lai apmierinātu strauji augoša globālā mūzikas tirgus prasību pēc kvalitatīviem profesionālās mūzikas māksliniekiem, saglabājot vadošo Latvijas profesionālā kora statusu, nodrošināsim augstāko mūzikas māksliniecisko un tehnisko kvalitāti un to izpildījumu uz Latvijas un pasaules profesionālās mūzikas skatuvēm, izglītojot un veidojot dziļu muzikālo izpratni un emocionālo mijiedarbību ar visu veidu auditorijām.

Valsts SIA Valsts Akadēmiskā kora “Latvija” vispārējie stratēģiskie mērķi ir saglabāt un attīstīt nacionālo un pasaules kultūras mantojumu kora žanrā, kā arī nodrošināt tā pieejamību un latviešu profesionālās kora dziedāšanas tradīciju popularizēšanu ārvalstīs, iesaistoties starptautiskajos kultūras procesos un sadarbībā, kā arī veicinot kultūras diplomātijas attīstību (saskaņā ar 13.09.2022. MK rīkojumu Nr. 614). 

Saskaņā ar statūtiem VAK “Latvija” veic sekojošas funkcijas:
1) Iestudē koncertus un citus uzvedumus;
2) Organizē koncertus un citus uzvedumus, tai skaitā operu iestudējumus Latvijā un ārvalstīs;
3) Veicina jaunu latviešu oriģināldarbu radīšanu kormūzikas un vokāli simfoniskās mūzikas žanrā un iestudē tos;
4) Veicina jaunu un talantīgu mākslinieku izaugsmi;
5) Pārstāv Latviju dažādos starptautiskos festivālos (Lucernas festivāls, Singapūras festivāls, Birgitas festivāls, Leigo mūzikas festivāls, Brēmenes mūzikas festivāls u.c.) , kongresos un citos pasākumos, kā arī reprezentē Latvijas kultūru ārvalstīs un sekmē Latvijas integrāciju pasaules kultūras pasākumos;
6) Veic kultūrizglītojošo darbu;
7) Rosina sabiedrības interesi par kormūziku;
8) Vāc, uzkrāj un vērtē kultūras informāciju un nodrošina tās pieejamību sabiedrībai;
9) Veic cita veida darbību, kas nav pretrunā ar statūtos noteikto VAK “Latvija” darbības mērķi.

NACE klasifikators:

 1. Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības (90.0);
 2. Mākslinieku darbība (90.01);
 3. Kultūras iestāžu darbība (90.04);
 4. Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana (58.14);
 5. Citi izdevējdarbības veidi (58.19);
 6. Skaņu ierakstu producēšana (59.20);
 7. Audio un videoierakstu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.63);
 8. Mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.8);
 9. Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99);
 10. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
 11. Reklāmas pakalpojumi (73.1);
 12. Cita veida individuālās lietošanas un mājsaimniecības priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.29).
 

2023. GADS

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – EUR 161 233,00

Valsts Sociālais nodoklis – EUR 328 838,00

Riska nodoklis – EUR 243,00

Uzņēmuma ienākumu nodoklis – EUR 1089,00


2022. GADS

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – EUR 171 231,00

Valsts Sociālais nodoklis – EUR 325 816,00

Riska nodoklis – EUR 270,00

Uzņēmuma ienākumu nodoklis – EUR 549,00


2021. GADS

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – EUR 127 695,00

Valsts Sociālais nodoklis – EUR 297 873,00

Riska nodoklis – EUR 218,00

Uzņēmuma ienākumu nodoklis – EUR 570,00


2020. GADS

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – EUR 148 514,00

Valsts Sociālais nodoklis – EUR 297 955,00

Riska nodoklis – EUR 275,00


2019. GADS

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – EUR 113 684,00

Valsts Sociālais nodoklis – EUR 253 820,00


2018. GADS

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – EUR 118 480,00

Valsts Sociālais nodoklis – EUR 253 343,00


2017. GADS

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – EUR 138 234,00

Valsts Sociālais nodoklis – EUR 253 322,00


2016. GADS

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – EUR 100 364,00

Valsts Sociālais nodoklis – EUR 207 761,00


2015. GADS

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – EUR 136 183,00

Valsts Sociālais nodoklis – EUR 211 087,00

2023. gads

Atskaite par VKKF piešķirto finansējumu Līg. Nr. 2023-3-MDM0124

Atskaite par VKKF piešķirto finansējumu Līg. Nr. 2023-2-MDM012

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5-11-17

2022. gads

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5-11-255_1.1.4., 1.2.

Atskaite par VKKF piešķirto finansējumu Līg. Nr. 2022-2-MDM067

Atskaite par VKKF piešķirto finansējumu Līg. Nr. 2022-1-MDM062

Atskaite par RD piešķirto finansējumu Līg. Nr. DIKS-21-1664-lī

2021. gads

Atskaite par VKKF piešķirto finansējumu Līg. Nr. 2021-1-STP-M06041

Atskaite par RD piešķirto finansējumu Līg. Nr. DIKS-19-923-lī_Vien. Nr.3

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5-11-503

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5-11-3

2020. gads

Atskaite par VKKF piešķirto finansējumu Līg. Nr. 2020-1-MDM062

Atskaite par RD piešķirto finansējumu Līg. Nr. DIKS-19-923-lī

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5.-11-5_Cov.2.

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5.-11-5_Cov.1.

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5.-11-5_1.2.

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5.-11-5_1.1.5.

2019. gads

Atskaite par RD piešķirto finansējumu Līg. Nr. DIKS-19-923-lī.

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5-11-8

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5-11-8_2

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5.-11-8_3

2018. gads

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5-11-1

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5-11-1_2

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5-11-1_3

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5-11-1_4

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5-11-1_5

Atskaite par VKKF piešķirto finansējumu Līg. Nr. 2018-2-MDM068

Atskaite par VKKF piešķirto finansējumu Līg. Nr. 2018-2-MDM018

Atskaite par VKKF piešķirto finansējumu Līg. Nr. 2018-1-STP-M15019

2017. gads

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5-11-5

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5-11-5_2

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5-11-5_3

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5-11-5_4

2016. gads

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5-11-5

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5-11-3

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5-11-3_2

2015. gads

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 5.1.-11-240

Gala atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 2.5-11-14

Atskaite par KM piešķirto valsts budžeta finansējumu Līg. Nr. 5.1-11-14

VSIA “Valsts Akadēmiskais koris “Latvija”” 100% kapitāldaļu pieder Latvijas valstij. Valsts kapitāldaļu turētājs ir Latvijas Republikas Kultūras ministrija. VSIA “Valsts Akadēmiskais koris “Latvija”” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

Pēdējo 5 gadu laikā VSIA Valsts Akadēmiskais koris “Latvija” nav saņēmis un veicis nevienu ziedojumu

VSIA Valsts Akadēmiskais koris “Latvija” valdes loceklis Māris Ošlejs. Valdes locekļa pilnvaru termiņš – līdz 01.12.2026.

Mēneša atlīdzība VSIA Valsts Akadēmiskais koris “Latvija” valdes loceklim – EUR 4077,00

15.05.2024. dalībnieku sapulce par kapitālsabiedrības 2023. gada pārskata apstiprināšanu.

Lēmums Nr. 2.5-3-31


21.02.2024. dalībnieku sapulce par kapitālsabiedrības 2024. gada budžeta apstiprināšanu.

Lēmums Nr. 2.5-3-12


17.11.2023. dalībnieku sapulce par kapitālsabiedrības 2023. gada pārskata zvērināta revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu.

Lēmums Nr. 2.5-3-125


31.10.2023. dalībnieku sapulce par mēneša atlīdzības noteikšanu kapitālsabiedrības valdes loceklim.

Lēmums Nr. 2.5-3-115


13.10.2023. dalībnieku sapulce par prēmijas piešķiršanu kapitālsabiedrības valdes loceklim.

Lēmums Nr. 2.5-3-105


22.09.2023. dalībnieku sapulce par kapitālsabiedrības 2022. gada darbības vērtējumu.

Lēmums Nr. 2.5-3-75


25.08.2023. dalībnieku sapulce par kapitālsabiedrības 2023. gada budžeta apstiprināšanu.

Lēmums Nr. 2.5-3-59


27.04.2023. dalībnieku sapulce par kapitālsabiedrības 2022. gada pārskata apstiprināšanu.

Lēmums Nr. 2.5-3-20


13.12.2022. dalībnieku sapulce par kapitālsabiedrības 2021.gada peļņas izlietojumu.

Lēmums Nr. 2.5-3-128


13.12.2022. dalībnieku sapulce par kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2022.-2026.gadam apstiprināšanu.

Lēmums Nr. 2.5-3-129


16.11.2022. dalībnieku sapulce par prēmijas piešķiršanu kapitālsabiedrības valdes loceklim.

Lēmums Nr. 2.5-3-111


19.10.2022. dalībnieku sapulce par kapitālsabiedrības 2022. gada pārskata zvērināta revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu.

Lēmums Nr. 2.5-3-95


29.09.2022. dalībnieku sapulce par kapitālsabiedrības 2021. gada darbības vērtējumu.

Lēmums Nr. 2.5-3-89


30.05.2022. dalībnieku sapulce par kapitālsabiedrības 2021. gada pārskata apstiprināšanu.

Lēmums Nr. 2.5-3-51


05.05.2022. dalībnieku sapulce par kapitālsabiedrības 2022. gada budžeta apstiprināšanu.

Lēmums Nr. 2.5-3-31


04.01.2022. dalībnieku sapulce par mēneša atlīdzības noteikšanu kapitālsabiedrības valdes  loceklim.

Lēmums Nr. 2.5-3-2


21.12.2021. dalībnieku sapulce par kapitālsabiedrības 2021. gada pārskata zvērināta revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu.

Lēmums Nr. 2.5-3-125


15.11.2021. dalībnieku sapulce par prēmijas piešķiršanu kapitālsabiedrības valdes loceklim.

Lēmums Nr. 2.5-3-113


09.11.2021. dalībnieku sapulce par kapitālsabiedrības valdes locekļa iecelšanu.

Lēmums Nr. 2.5-3-98


05.11.2021. dalībnieku sapulce par kapitālsabiedrības 2020. gada darbības vērtējumu.

Lēmums Nr. 2.5-3-97


09.09.2021. dalībnieku sapulce par kapitālsabiedrības 2021. gada budžeta apstiprināšanu.

Lēmums Nr. 2.5-3-68


04.08.2021. dalībnieku sapulce par kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanu.

Lēmums Nr. 2.5-3-52


28.05.2021. dalībnieku sapulce par kapitālsabiedrības 2020. gada pārskata apstiprināšanu.

Lēmums Nr. 2.5-3-27


11.12.2020. dalībnieku sapulce par kapitālsabiedrības 2020. gada pārskata zvērināta revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu.

Lēmums Nr.2.5-3-91


30.11.2020. dalībnieku sapulce par prēmijas piešķiršanu kapitālsabiedrības valdes loceklim.

Lēmums Nr.2.5-3-88


09.09.2020. Kapitālsabiedrības valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci sakarā ar lēmuma pieņemšanu par ikgadējo valsts kapitālsabiedrības darbības rezultātu novērtēšanu.

Lēmums Nr.2.5-3-56


19.04.2020. Kapitālsabiedrības 2019. gada pārskata apstiprināšanas sapulce.

Lēmums Nr.2.5-3-31