Finanšu pārskati

NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-31.03.2024.


VSIA VAK “LATVIJA” GADA PĀRSKATS 01.01.-31.12.2023.

NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-31.12.2023.

NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-30.09.2023.

NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-30.06.2023.

NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-31.03.2023.


VSIA VAK “LATVIJA” GADA PĀRSKATS 01.01.-31.12.2022.

NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-31.12.2022.

NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-30.09.2022.

NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-30.06.2022.

NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-31.03.2022.


VSIA VAK “LATVIJA” GADA PĀRSKATS 01.01.-31.12.2021.

NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-31.12.2021.

NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-30.09.2021.

NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-30.06.2021.

NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-31.03.2021.


VSIA VAK “LATVIJA” GADA PĀRSKATS 01.01.-31.12.2020.

NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-31.12.2020.

NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-30.09.2020.

NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-30.06.2020.

NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-31.03.2020.


VSIA VAK “LATVIJA” GADA PĀRSKATS 01.01.-31.12.2019.

NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01. – 31.12.2019.

NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01. – 30.09.2019.

NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01. – 30.06.2019.

NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01. – 31.03.2019.


VSIA VAK “LATVIJA” GADA PĀRSKATS 01.01.-31.12.2018.

NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-31.12.2018.

NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-30.09.2018.

NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-30.06.2018.

NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-31.03.2018.


VSIA VAK “LATVIJA” GADA PĀRSKATS 01.01.-31.12.2017.

NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-31.12.2017.

NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-30.09.2017.

NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-30.06.2017.

NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-31.03.2017


VSIA VAK “LATVIJA” GADA PĀRSKATS 01.01.-31.12.2016.

NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-31.12.2016.

NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-30.09.2016.

NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-30.06.2016.

NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-31.03.2016.


VSIA VAK “LATVIJA” GADA PĀRSKATS 01.01.-31.12.2015

NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-31.12.2015

NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-30.09.2015

NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-30.06.2015

NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-31.03.2015