Finanšu pārskati

NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS 2018

VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS “LATVIJA””
Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats, 
no 2018. gada 01. janvāra līdz 30. septembrim


NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS 2018

VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS “LATVIJA””
Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats,
no 2018. gada 01. janvāra līdz 30. jūnijam


SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-31.03.2018.

VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS “LATVIJA””
Saīsinātais finanšu pārskats, par periodu 2018.gada 01. janvāris – 31.marts


VSIA VAK “LATVIJA” GADA PĀRSKATS 01.01.-31.12.2017.

VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS “LATVIJA””
GADA PĀRSKATS par periodu 2017. gada 01. janvāris – 31. decembris

SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-30.06.2017.

VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS “LATVIJA””
Saīsinātais finanšu pārskats, par periodu 2017.gada 01. janvāris – 30. jūnijs

SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-31.03.2017.

VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS “LATVIJA””
Saīsinātais finanšu pārskats, par periodu 2017.gada 01. janvāris – 31.marts

VSIA VAK “LATVIJA” GADA PĀRSKATS 01.01.-31.12.2016.

VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS “LATVIJA””
Gada pārskats par periodu 2016. gada 01.janvāris – 31.decembris

VADĪBAS ZIŅOJUMS UN FINANŠU PĀRSKATI PAR PERIODU 01.01.-30.09.2016.

VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS “LATVIJA””
Vadības ziņojums un saīsinātie finanšu pārskati, par periodu 01.01.2016.-30.09.2016.

VADĪBAS ZIŅOJUMS UN FINANŠU PĀRSKATI PAR PERIODU 01.01.-30.06.2016.

VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS “LATVIJA””
Vadības ziņojums un finanšu pārskati, par periodu 01.01.2016.-30.06.2016.

VADĪBAS ZIŅOJUMS UN FINANŠU PĀRSKATI PAR PERIODU 01.01.-31.12.2015.

VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS “LATVIJA”
Vadības ziņojums un finanšu pārskati, par periodu 01.01.2015.-31.12.2015.

VADĪBAS ZIŅOJUMS UN SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI PAR PERIODU 01.01.-30.09.2015.

VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS “LATVIJA”
Vadības ziņojums un saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.-30.09.2015.

VADĪBAS ZIŅOJUMS UN SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI PAR 2015. GADA I PUSGADU

VALSTS SIA “VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS “LATVIJA””
Vadības ziņojums un saīsinātie finanšu pārskati, par periodu 2015.gada 01. janvāris – 30. jūnijs.

VAK LATVIJA VADĪBAS ZIŅOJUMS, SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI 2015. GADA I CETURKSNIS

Valsts SIA “VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS “LATVIJA””
Vadības ziņojums un saīsinātie finanšu pārskati, par periodu 2015.gada 01.janvāris-31.marts.