Iepirkumi

Pēdējo 5 gadu laikā VSIA Valsts Akadēmiskais koris "Latvija" nav veicis nevienu iepirkumu