DZINTARA CEĻŠ

Valsts Akadēmiskais koris LATVIJA
diriģents MĀRIS SIRMAIS

Ierakstīts Rīgas Skaņu ierakstu studijā, 2014.gada maijā – jūnijā
© Valsts Akadēmiskais koris Latvija
Izdots 2014.gadā

Valsts Akadēmiskā kora Latvija balss skaņu pavedieni un Dzejas dienu poēzijas dzīpari ir uzauduši unikālu Trīsvienību, satiekoties vēsturikā Dzintara ceļa valsts dzejniekiem, viņu latviešu kolēģiem, atdzejotājiem un 12 komponistiem no Latvijas – skaņu burvjiem un burvēm, kuri ar šo mūsdienu dzejnieku vārsmām mūzikā stāsta par noslēpumainajām pasaulēm, ko redzējis saules akmens – dzintars.

Daba dzintaram devusi daudz skaistu īpašību – gaismas spožo mirdzumu, krāsu delikāto zaigojumu, jūras smaržu un dūmakaino lāsojumu. Jau senie grieķi un romieši līdzās zeltam un sudrabam pieminējuši dzintaru – īpatnējo, zeltaini medaino, teiksmaino ziemeļzemju akmeni. Šo zemju sūtņi devušies tālajā ceļā uz Baltijas jūras krastiem, lai iegūtu izdaudzināto dārgumu. Romas impērijā dzintars no Baltijas nokļuva pa senāko Transeiropas tidzniecības trasi – Dzintara ceļu, kas vedis caur Morāviju līdz Karnuntai (starp Vīni un Bratislavu), pāri Zemmeringas kalnu pārejai līdz Adrijas jūrai. Pateicoties Dzintara ceļam, baltu tautas pirmoreiz minētas rakstītos vēsturiskajos avotos.

Latviešu tauta apdzīvo jūras krastus, saskaroties ar pasaules plašumu, tāpēc Latviju dēvējam par Dzintarzemi un Baltijas jūras apskaloto krastu par Dzintarkrastu. Mūsu asinīs šalc viļņi, kuru izskalotajos dzintargraudos atspīd nacionālie dārgumi un jūras bezgalības horizonts. Lai šis dziesmotais Dzintara ceļš atspoguļo ne tikai vēsturisko tidzeniecības maršrutu, bet arī simbolisku ceļu, kura kompass dzintars kļūst par ceļrādi starptautiskai komponistu un dzejnieku sarunai, kas stāsta par jūras dzelmju dārgumu, katra vārda un skaņas lāsei iezaigojoties tik dažādās dzintara nokrāsu paletēs.