Emīla Dārziņa kora dziesmas

Valsts Akadēmiskais koris LATVIJA
diriģents MĀRIS SIRMAIS

1. Nāru dziesma Jānis Jaunsudrabiņš, no lugas Traģēdija
2. Sapņu tālumā Aspazija
3. Mirdzi, kā zvaigzne Kārlis Jēkabsons
4. Pie tēvu zemes dārgās Frīdrihs Šillers, atdz. Auseklis
5. Minjona Johans Volfgangs fon Gēte, atdz. Rūdolfs Blaumanis
6. Nāc man līdz! Kārlis Jēkabsons
7. Ja uz Betlēmi es ietu Jānis Poruks
8. Ciānas bērni Aspazija
9. Es zinu Jānis Poruks