Emīla Dārziņa kora dziesmas

Emīla Dārziņa kora dziesmas

Valsts Akadēmiskais koris LATVIJA
diriģents MĀRIS SIRMAIS

 1. Nāru dziesma Jānis Jaunsudrabiņš, no lugas “Traģēdija”
 2. Sapņu tālumā Aspazija
 3. Mirdzi, kā zvaigzne Kārlis Jēkabsons
 4. Pie tēvu zemes dārgās Frīdrihs Šillers, atdz. Auseklis
 5. Minjona Johans Volfgangs fon Gēte, atdz. Rūdolfs Blaumanis
 6. Nāc man līdz! Kārlis Jēkabsons
 7. Ja uz Betlēmi es ietu Jānis Poruks
 8. Ciānas bērni Aspazija
 9. Es zinu Jānis Poruks
 10. Kapsētas klusums Atis Ķēniņš
 11. Šūpuļa dziesma Fricis Hunhens
 12. Senatne Rainis
 13. Jūs kalni un jūs lejas Nezināma autora vārdi, atdz. Jānis Neilands
 14. Lai Vētra krāc Pāvils Lasmanis
 15. Mūžam zili Kārlis Skalbe
 16. Mēness starus stīgo Aspazija
 17. Lauztās priedes Rainis