Werke von Wilhelm Hanser und Augustin Büx

Werke von Wilhelm Hanser und Augustin Büx

Vilhelma Hansera un Augustīna Buksa darbi
Augššvābijas klosteru mūzika. Schussenried

Valsts Akadēmiskais koris Latvija
Bādenbādenes un Freiburgas SWR simfoniskais orķestris
Solisti Marija Venuti (soprāns)
Ruta Sandhofa (alts)
Viesturs Jansons (tenors)
Andreas Raibenšpīss (bass)
Mihaels Gerhards Kaufmans (ērģeles)
Diriģenti Māris Sirmais, Aleksandrs Šumskis

Vilhelms Hansers 8 Ave Maria
Augustīns Bukss Parthia I in G
Vilhelms Hansers Psalmodia Vespertina, Op.1

 

Diskā ierakstīti divu 18. gadsimta vācu komponistu – Vilhelma Hansera (Wilhelm Hanser) un Augustīna Buksa (Augustin Büx) skaņdarbi.
Vilhelms Hansers (1738-1796) bija Schussenried klostera mācītājs un muzikālais vadītājs. 1772. gadā viņš tika nosūtīts uz Franciju, kur strādāja par ērģelnieku un kompozīcijas pasniedzēju Lavaldjē un Parīzes abatijās. No viņa darbiem saglabājusies tikai maza daļa. Hansera Ave Maria tekstā eņģeļu sveiciens (Lūkas 1.28) un māsīcas Elizabetes sveiciens (Lūkas 1.42) saistīti ar lūgumu pēc atbalsta, kas ir tik raksturīgs vēlīnajam Gotikas periodam. Viss teksts kopumā ir izmantots par pamatu 1790.gadā tapušajam skaņdarbam ar dažādām muzikālajām struktūrām. Psalmodia Vespertina, kas ierakstā dzirdama tās pirmajā versijā no 1767. gadā Augsburgā atrastā manuskripta, ir psalmu tekstu izlase vakara lūgšanām visa baznīcas gada garumā.
Augustīns Bukss (1701-1751) bija Schussenried abatijas mūks. Saskaņā ar abatijas hroniku, tēvs Augustīns tika uzskatīts par lielisku mūziķi. 1746. gadā viņš kļuva par Schussenried klostera kora vadītāju. Līdz šim zināmi tikai divi Buksa skaņdarbi, kas tika publicēti 1746. gadā Augsburgā ar nosaukumiem Aes Sonorum un Adiaphorum Musicum. Tie ir tā saucamie Parthien, ar ko apzīmē dažādu modernu deju un galantu skaņdarbu apkopojumu, un ko parasti izpildīja uz klavesīna vai uz ērģelēm.