Mūzika Augššvābijas klosteros – bijusī benediktīņu abatija Cvīfaltenā

Mūzika Augššvābijas klosteros – bijusī benediktīņu abatija Cvīfaltenā

Ernests Veinrauhs Kain und Abel, oratorija solo, korim un orķestrim

Valsts koris Latvija
Bāden-Bādenes un Freiburgas SWR simfoniskā orķestra dalībnieki
Diriģents – Aleksandrs Sumskis

(C) 2003

Ernests Veinrauhs (1730-1793), klostera priekšnieka vietnieks un Zwiefalten klostera mūku ordeņa loceklis, ir spožs piemērs tam, kā Augš-Švābijas klosteri nodrošināja savas muzikālās vajadzības cītīgi apmācot un atbalstot kvalificētus klosteru iemītniekus. Līdz savai nāves stundai 1793.gadā Veinrauhs tika uzskatīts par cienījamu un lielisku ērģelnieku, kontrapunkta speciālistu un komponistu. Veinrauha skaņdarbi atspoguļo Apgaismības pozitīvo garu. Komponists vairāk uzmanības pievērš nevis darbībai kā tādai, bet gan skaņdarbu tēlu reakcijām un jūtām. Oratorija saglabājusies kā manuskripts, kas datēts ar 1800.gadu. Tomēr to nav iespējams izpildīt no minētā manuskripta, jo atsevišķo balsu partijas nav izstrādātas. Veinrauha laikā bija ierasts ar muzikālo materiālu un tekstu strādāt brīvi. Tādējādi bija nepieciešams veikt dažas izmaiņas skaņdarba šodienas izpildījumā – Aleksandrs Sumskis aranžēja Veinrauha oratoriju harmonizējot atsevišķas darba daļas, kā arī kopumā saīsinot oratoriju. Šis skaņdarba aranžējums izmantots par pamatu diskā ierakstītajai Kain und Abel versijai.