S. Rahmaņinovs “Visnakts dievkalpojums” (Vesperes)

Schedule

Date:
Time:

Venue:

Šveice, Lucernas Jezuītu baznīca

Šveice, Lucernas Jezuītu baznīca

Valsts Akadēmiskais koris “Latvija”

Diriģents Māris SIRMAIS

13 jūnijs, 2013.