S. Rahmaņinovs “Visnakts dievkalpojums” (Vesperes)

Grafiks

Datums:
Laiks:

Vieta:

Šveice, Lucernas Jezuītu baznīca

Šveice, Lucernas Jezuītu baznīca

Valsts Akadēmiskais koris “Latvija”

Diriģents Māris SIRMAIS

jūnijs 13, 2013