S. Rahmaņinovs “Visnakts dievkalpojums” (Vesperes)

Grafiks

Šveice, Lucernas Jezuītu baznīca

Valsts Akadēmiskais koris “Latvija”

Diriģents Māris SIRMAIS

jūnijs 13, 2013