Baltijas komponistu mūzika

Grafiks

Datums:
Laiks:

Vieta:

Tallina, Sv. Nikolaja baznīca

Valsts Akadēmiskais koris Latvija

Allars Kāsiks – čells, Igaunija

Diriģents Māris Sirmais, Latvija

Programmā:

Projekts EUNECBAS. Koncertu atbalsta Centrālbaltijas jūras reģiona attīstības programma INTERREG IV A 2007-2013

janvāris 8, 2011