VĪZIJA

Valsts SIA "Valsts Akadēmiskā kora Latvija" vīzija:

Lai apmierinātu strauji augoša globālā mūzikas tirgus prasību pēc kvalitatīviem profesionālās mūzikas māksliniekiem, saglabājot vadošo Latvijas profesionālā kora statusu, nodrošināsim augstāko mūzikas māksliniecisko un tehnisko kvalitāti un to izpildījumu uz Latvijas un pasaules profesionālās mūzikas skatuvēm, izglītojot un veidojot dziļu muzikālo izpratni un emocionālo mijiedarbību ar visu veidu auditorijām.