Soprāni
Irīna Rebhūna
Kora māksliniece kopš 2012. gada.
Ina Jēkabsone
Kora māksliniece kopš 2007. gada.
Indra Prince
Kora māksliniece kopš 2007. gada.
Kristīne Ozoliņa
Kora māksliniece kopš 1998. gada.
Marlēna Dravniece
Kora māksliniece kopš 1993. gada "Dzīve ir dziesma, Dziesmā ir prieks, Izdziedāt dzīvi, Tas ir ko vērts..."
Ingrīda Klepere
Kora māksliniece kopš 2001. gada.
Vita Grīnhofa
Kora māksliniece kopš 2006. gada.
Inga Lisovska
Kora māksliniece kopš 2009. gada janvāra. …Dzīvē ir tāpat kā restorānā…Atnācu, izvēlējos, pasūtīju, un tad ir jāsagaida savs pasūtījums un ar prieku un pateicību tas jānobauda… Es esmu izvēlējusies Ļauties, Baudīt, SAredzēt, SAdzirdēt, SAjust, SAsmaržot, Būt kustībā, Būt mierā, Būt Mīlestībā… Neizdibināma…jā. …jo PATIESĪBA ir Dzīvības spēks sevī nevis burti…
Dita Tomsone
Kora māksliniece kopš 2008. gada
Marika Austruma
Kora māksliniece kopš 2009. gada.
Nelli Sisojeva
Kora māksliniece kopš 2006. gada jūnija. "Mana iekšējā personības bagātība- iedvesma, mūzika un mīlestība. Mans iedvesmas avots ir daba un literatūra, bērns ir neizsmeļams mīlestības avots, tad mūzika aizkustina manu sirdi, prātu un dvēseli, kas tuvina Dievam."
Agita Meri
Kora māksliniece kopš 2000. gada.
Laila Lineja
Kora māksliniece kopš 1991. gada.
Eva Pērkone
Kora māksliniece kopš 2006.gada
Sanita Sinkēviča
Kora māklsiniece kopš 2006. gada.
Sintija Šmite
Kora māksliniece kopš 2015.gada augusta
Māra Pilante
Kora māksliniece kopš 1998. gada.