Soprāni
Nelli Sisojeva
Kora māksliniece kopš 2006. gada jūnija. "Mana iekšējā personības bagātība- iedvesma, mūzika un mīlestība. Mans iedvesmas avots ir daba un literatūra, bērns ir neizsmeļams mīlestības avots, tad mūzika aizkustina manu sirdi, prātu un dvēseli, kas tuvina Dievam."
Indra Nasteviča
Kora māksliniece kopš 2007. gada.
Marika Austruma
Kora māksliniece kopš 2009. gada.
Marlēna Dravniece
Kora māksliniece kopš 1993. gada "Dzīve ir dziesma, Dziesmā ir prieks, Izdziedāt dzīvi, Tas ir ko vērts..."
Māra Pilante
Kora māksliniece kopš 1998. gada.
Eva Pērkone
Kora māksliniece kopš 2006.gada
Ingrīda Klepere
Kora māksliniece kopš 2001. gada.
Dita Tomsone
Kora māksliniece kopš 2008. gada
Agita Meri
Kora māksliniece kopš 2000. gada.
Sintija Šmite
Kora māksliniece kopš 2015.gada augusta
Vita Grīnhofa
Kora māksliniece kopš 2006. gada.
Kristīne Ozoliņa
Kora māksliniece kopš 1998. gada.
Sanita Sinkēviča
Kora māklsiniece kopš 2006. gada.
Inga Lisovska
Kora māksliniece kopš 2009. gada janvāra. …Dzīvē ir tāpat kā restorānā…Atnācu, izvēlējos, pasūtīju, un tad ir jāsagaida savs pasūtījums un ar prieku un pateicību tas jānobauda… Es esmu izvēlējusies Ļauties, Baudīt, SAredzēt, SAdzirdēt, SAjust, SAsmaržot, Būt kustībā, Būt mierā, Būt Mīlestībā… Neizdibināma…jā. …jo PATIESĪBA ir Dzīvības spēks sevī nevis burti…
Ina Jēkabsone
Kora māksliniece kopš 2007. gada.
Irīna Rebhūna
Kora māksliniece kopš 2012. gada.
Laila Lineja
Kora māksliniece kopš 1991. gada.