VSIA VAK "LATVIJA" VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS VAI PAŠVALDĪBAS BUDŽETĀ 2018. GADĀ

VSIA VAK "LATVIJA" 2018. GADĀ VEICIS ŠĀDAS IEMAKSAS VALSTS VAI PAŠVALDĪBAS BUDŽETĀ:

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis - EUR 118 480,00

Valsts Sociālais nodoklis - EUR 253 343,00