VADĪBAS ZIŅOJUMS UN FINANŠU PĀRSKATI PAR PERIODU 01.01.-31.12.2015.

VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS "LATVIJA"

VADĪBAS ZIŅOJUMS UN FINANŠU PĀRSKATI, PAR PERIODU 2015.GADA 1.JANVĀRIS - 31.DECEMBRIS


Pievienotie faili:

VAK_LATVIJA_vadibas_zinojums_un_finansu_parskati__01.01.-31.12.2015._1.pdf