VADĪBAS ZIŅOJUMS UN FINANŠU PĀRSKATI PAR PERIODU 01.01.-30.09.2016.

VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

"VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS "LATVIJA""

VADĪBAS ZIŅOJUMS UN SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI, PAR PERIODU 2016.GADA 1.JANVĀRIS - 30.SEPTEMBRIS


Pievienotie faili:

VAK_vadibas_zinojums_1.01-30.09.2016.pdf