VADĪBAS ZIŅOJUMS UN FINANŠU PĀRSKATI PAR PERIODU 01.01.-30.06.2016.

VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

"VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS "LATVIJA""

VADĪBAS ZIŅOJUMS UN FINANŠU PĀRSKATI, PAR PERIODU 2016.GADA 1.JANVĀRIS - 30.JŪNIJS


Pievienotie faili:

VSIA_VAK_LATVIJA_vadibas_zinojums_un_saisinatie_fin.parskati_01.01.-30.06.2016..pdf