SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-31.03.2018.

VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

"VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS "LATVIJA""

Saīsinātais finanšu pārskats, 

par periodu 2018.gada 01. janvāris - 31.marts


Pievienotie faili:

VAK_LATVIJA_fin.parskats_01.01.-31.03.2018.pdf