Mērķi

VSIA Valsts Akadēmiskā Kora  “Latvija” vispārējie stratēģiskie mērķi ir nacionālā kultūras mantojuma saglabāšana kora mūzikas žanrā, latviešu profesionālās kora mūzikas kultūras nostiprināšana, attīstīšana, aktualizēšana un popularizēšana Latvijā un ārvalstīs, kā arī pasaules kora mūzikas kultūras sasniegumu pieejamības nodrošināšana Latvijā.
Kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidi ir:
1) Iestudē koncertus un citus uzvedumus;
2) Organizē koncertus un citus uzvedumus, tai skaitā operu iestudējumus Latvijā un ārvalstīs;
3) Veicina jaunu latviešu oriģināldarbu radīšanu kormūzikas un vokāli simfoniskās mūzikas žanrā un iestudē tos;
4) Veicina jaunu un talantīgu mākslinieku izaugsmi;
5) Pārstāv Latviju dažādos starptautiskos festivālos (Lucernas festivāls, Singapūras festivāls, Birgitas festivāls, Leigo mūzikas festivāls, Brēmenes mūzikas festivāls u.c.) , kongresos un citos pasākumos, kā arī reprezentē Latvijas kultūru ārvalstīs un sekmē Latvijas integrāciju pasaules kultūras pasākumos;
6) Veic kultūrizglītojošo darbu;
7) Rosina sabiedrības interesi par kormūziku;
8) Vāc, uzkrāj un vērtē kultūras informāciju un nodrošina tās pieejamību sabiedrībai;
9) Veic cita veida darbību, kas nav pretrunā ar statūtos noteikto VAK “Latvija” darbības mērķi.