Emīls Dārziņš

Emīla Dārziņa kora dziesmas

Valsts Akadēmiskais koris LATVIJA

diriģents Māris Sirmais

1. Nāru dziesma Jānis Jaunsudrabiņš, no lugas Traģēdija

2. Sapņu tālumā Aspazija

3. Mirdzi, kā zvaigzne Kārlis Jēkabsons

4. Pie tēvu zemes dārgās Frīdrihs Šillers, atdz. Auseklis

5. Minjona Johans Volfgangs fon Gēte, atdz. Rūdolfs Blaumanis

6. Nāc man līdz! Kārlis Jēkabsons

7. Ja uz Betlēmi es ietu Jānis Poruks

8. Ciānas bērni Aspazija

9. Es zinu Jānis Poruks

10. Kapsētas klusums Atis Ķēniņš

11. Šūpuļa dziesma Fricis Hunhens

12. Senatne Rainis

13. Jūs kalni un jūs lejas Nezināma autora vārdi, atdz. Jānis Neilands

14. Lai vētra krāc Pāvils Lasmanis

15. Mūžam zili Kārlis Skalbe

16. Mēness starus stīgo Aspazija

17. Lauztās priedes Rainis

 

Ieraksts izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu

© Valsts Akadēmiskais koris Latvija

Izdots 2015