Kultūras ministre korim pasniedz pateicības rakstu

Šodien Latvijas Republikas kultūras ministre Dace Melbārde pasniedza Valsts Akadēmiskajam korim Latvija pateicības rakstu un atzinīgi novērtēja kora paveikto, nodrošinot Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē.